Pages

Wednesday, December 26, 2007

Pesanan Saidina Umar Terhadap Ilmu dan ilmuan

Pesanan Saidina Umar Al Khattab Terhadap Ilmu dan ilmuan.

1.Apabila kamu lihat seseorang yang berilmu mencintai dunia, maka curigailah dia mengenai agamanya! Kerana tiap orang yang mencintai sesuatu akan menyibukan diri dengan apa yang dicintainya.

2.Apabila tergelincir orang yang berilmu. Maka tergelincirlah segenap alam makhluk.

3.Pelajarilah ilmu! Pelajarilah ilmu untuk ketenteraman, ketetapan hati dan kelembutan jiwa! Tunduk dan rendahkanlah dirimu kepada orang yang padanya kamu belajar!Begitu pula hendaklah tunduk kepadamu, orang yang belajar padamu! Janganlah kiranya kamu menjadi ulamak yang yang bertabiat kasar! Agar tidaklah ilmu itu tertegak dengan sebab kejahilanmu.

( ibid, halaman 230-282)